ENERJİ VE FİNANS HİBE DANIŞMANI-MUCİT ENERJİ

ENERJİ VE FİNANS HİBE  DANIŞMANI – MUCİT ENERJİ
4 ÇEŞİT FİNANSIMIZ VARDIR

1—10 MİLYON EURODAN YUKARI
PROJELER İÇİN FİNANSIMIZ VARDIR.
Konu sınırı yoktur…..
Türkiye ve dünyanın her hangi bir ülkesinde proje karşılığı
Yatirim ortaklığı olarak 10.milyon Euro ve 10 milyon USD altı olmamak  kaydıyla limit açık Üç yıl ödemesiz 8-10-15-18 yıl yıllık uzatilabilir.
FİNANS sağlıyoruz.
Yıllık VADE Farkı libor  + 1 dir.
Komisyon % 3 alınır.
Ön onaydan sonra 45-ile 60 Gün içinde para hesabınıza geçer.
Hesabınız da Net %  5 Paranız Gözükecek ve Teminat olarak Bloke edilecektir.
İlk kredi dilimi gelinceye kadar bu para kullanılamaz
Kurulum GES-HES-RES sizin beğendiğiniz  ürünler ve Firmalar tarafından yapılır.
Ancak bizim onayımızla hareket edilecektir.
Bizim kurulum yapan Firmadan da komisyon talebimiz vardır.
2—1 MİLYON EURODAN YUKARI FİNANS ŞEKLİDİR.
Yıllık vade farkı % 2.5 ile % 3.5 arasın da değişir.
Komisyon % 5 dir.
Hesabınız da Net % 10-15-20  Teminat olarak Bloke edilecektir.
İlk kredi dilimi gelinceye kadar bu para kullanılamaz
Proje karşılığı Finans temin edilir.
Konu sınırı yoktur.
Silah ve İçki ticareti hariç her konuda FİNANS vardır..
Kurulum GES-HES-RES sizin beğendiğiniz  ürünler ve Firmalar tarafından yapılır.
Ancak bizim onayımızla hareket edilecektir.
Bizim kurulum yapan Firmalar dan MW başı komisyon talebimiz vardır.

3-  TOPLUMSAL FAYDALI PROJELER İÇİN % 75 HİBE VARDIR.
10 Milyondan yukarı projeler için.
Rehabilitasyon merkezi,
Hastaneler,Öğrenci yurtları,
Geri Dönüşüm tesisleri
Yeşil Çevre Projeleri,
Kadınlar ve Çocuklar için uygun Projeler
Bankada hesabınızda Projenin % 10 Teminat olarak BLOKE edilecektir.
İlk HİBE dilimi gelinceye kadar bu para dokunulmayacaktır.
% 15 Proje danışmanı,uygulayıcısı vs gibi dağıtılacaktır.
% 75 Net Hibe size kalacaktır.
Geri ödemesi yoktur.Ticari kredilere HİBE yoktur.

4- 4.cü Finans şekli
Alt limit 10.000.000 $… Üst limit yok.
Türkiye ve dünyanın her hangi bir ülkesinde proje karşılığı
Yatirim ortaklığı olarak 10.milyon Euro ve 10 milyon USD altı olmamak kaydıyla limit açık  Üç yıl ödemesiz 8-10-15-18 yıl yıllık uzatilabilir.
FİNANS için Hesabınız da Net 250.000 $ Paranız Gözükecek ve Teminat olarak Bloke edilecektir.
İlk kredi dilimi gelinceye kadar ve en az 6 ay bu para kullanılamaz
Hesabınız da Blokeli olacak
Hakk edişiniz 45-60 gün arasında geliyor.
Vade farkı libor  + 1
Komisyon  % 3
20.000 $ Danışmanlık Ücreti + Komisyon  Ödenecek

ENERJİ ve FİNANS DANIŞMANLIĞI
1 Yıllık Danışmanlık Ücretimiz 3000 TL dir.
Hizmetimiz 1 yıl geçerlidir.1 Yıl boyunca Finans –Enerji–Hibe Proje işlerinizi ve Araştırmalarınızı Takib ederiz.
10 MW  lık Yer istiyorsanız,
önden 3000 tl ödeme yaparsınız,iş bitince kalan 9 MW ‘ tın ücretini de Toptan ödersiniz.
Danışmanlık 3000 TL + MW başı 5000 Euro Komisyon Alıyoruz.
Masraflar Alıcı veya Yatırımcıya aittir.
—————————————————————-

Altın kaybetsen yeniden bulursun ama

kaybettiğin zamanı yeniden bulamazsın
300 MW KADAR SATILIK
GES,RES HES SANTRALLER,PROJELER.
% 5-10–15-20 Öz sermaye ile ,
Yıllık % 3 Vade Farkı İle
Finans Temin Edilir.
% 95 Kurulum Ve Finans  Temin Edilir .
Veya Yap işlet Devret imkanı ile
sermayesiz olarak Tesislerinizi kurabiliriz.
Çalışan Tesislerinize
% 95 Finans Temin edilir
SATILIK   300 MW kadar  GES-RES-HES-
FİNANS- KREDİ  VE   % 95
KURULUM TEMİN EDİLİR
Türkiye ve dünyanın her hangi bir ülkesinde proje karşılığı
Yatirim ortaklığı olarak 10.milyon euro ve 10 milyon USD altı olmamak
kaydıyla limit açık  3 yıl ödemesiz 8 yıl yıllık uzatilabilinir komisyon % 5 gelen paradan alınır
1-Türkiye ve dünyanın her hangi bir ülkesinde proje karşılığı
YATİRİM ORTAKLIĞI olarak 10.milyon euro ve
10 milyon USD altı olmamak kaydıyla limit açık 3 yıl ödemesiz

 8 yıl yıllık uzatılabilinir komisyon %  5 gelen paradan alınır.
2-% 5-10-15-20 Öz sermaye ile ,Yıllık % 3 Vade Farkı İle
Finans Temin Edilir.
3-Fatura kesen bütün Enerji santrallerine
% 99 Finansman Temin edilir.
(YEJ)YAKITSIZ JENERATÖR YAPIYORUZ.

MUCİD İCAD VE PROJELERİMİZ.
Bu Projelerimizi Hayat Geçirmemiz Çok Kolaydır,
Ve Türkiye Bütçesine en az 10 Milyar Dolar destek
ve TASARRUF Sağlayacaktır.
1- YAKITSIZ JENERATÖR — YAKITSIZ ENERJİ SANTRALİ
2-YAKITSIZ ARABA =
3- YAKITSIZ KOMBİ =
————————-
KREDİ DANIŞMANLIK SÜRECİ

Kredi onay süreci kredi tutarı ve yatırımın büyüklüğüne göre sözleşme tarihinden itibaren 45  gün ile 60 gün arasında sonuçlanmaktadır. Süreç basitçe aşağıdaki gibi işlemektedir.
Başvuru Formunun Doldurulması:
Kredi talebinde bulunmak isteyen firmaya göndereceğimiz başvuru formu doldurulduktan sonra ön değerlendirme MUCİT ENERJİ tarafından yapılır ve MUCİT DANIŞMANLIK tarafından uygun bulunan başvurulardan sonra diğer aşamalara geçilebilir.

İlk Görüşme:
Firma yöneticileri ve ortakları ile firma ve yatırımın detayları hakkında toplantı yapılır. Bu toplantı sonucunda firmanız ve MUCİT ENERJİ arasında danışmanlık sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile MUCİT ENERJİ firmanız adına yerli ve yabancı bankalar ile finansman şirketleri nezdinde kredi görüşmeleri yapmak konusunda yetki verilir.
Evrakların Temini: Bu aşamada bankaların isteyeceği ticaret sicil gazeteleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, son 3 yıla ait mali tablolar, denetim raporları, vergi beyannameleri, SGK bildirgeleri, firma ortaklarının öz geçmişleri, kapasite raporları, biten ve devam eden işler listesi, makine ve demirbaş listesi vb evraklar temin edilir.

Dosyanın Hazırlanması ve Görüşmelerin Başlatılması: Bu aşamada firma ve yatırım hakkında detaylı rapor hazırlanır. Raporda; firmanın genel tanıtımı, firmanın mali yapısının detaylı analizi, içinde yer aldığı sektörün analizi, yapılacak yatırımın nakit akışı ve geri ödeme kapasiteleri ve diğer önemli bilgiler yer alır. Bu rapor firma evrakları da eklenerek dosya halinde bankalara ve fonlara uygun şekilde sunulur. Aynı zamanda firma hakkında kapsamlı sunum yapılır.

Onaylanan Kredilerin Değerlendirilmesi ve Seçimi:
Bu aşamada bankalar ve finansman şirketleri tarafından onaylanan krediler sizinle birlikte değerlendirilerek içlerinden en uygun olanı seçilir.

FAİZ VE ÖDEME SÜRESİ KOMİSYON

Yıllık VADE FARKI % 3,
KOMİSYON % 3 ile 5 ARASIN DA DEĞİŞİR.

* Firmanız adına yapılan müracaatlar ve görüşmelerin ilgilileri, süreçleri, sonuçları, işleyişe ilişkin gereklilikler ile ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesi işin akışı tarafımızca standart olarak Haftalık veya Aylık Raporlar halinde firmanıza iletilir.

* Firmamızca sizler adına yapılan tüm faaliyetler keyfiyet olmadığından bir hizmetler bütünü içerisinde değerlendirmek gerekmektedir.

*Tarafımızca bilginize sunulan sözleşme içeriğinde olduğu şekli ile hizmetlerimiz her biri sözleşmemizde tanımlandığı şekli ile ücretlendirilerek tarafınıza fatura edilecektir.

* Tarafınızca yapılacak müracaatlarınızın firmamızca kabulü ve yürütülmesi bakımından Yukardaki bilgiler ışığında gözden geçirmek sureti ile değerlendirmenizi rica ederiz.

Güneş Enerjisi Yatırım Teşvikleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine destek olmak amaçlı ile teşvikler  ve destekler veriyor. Destek ve teşviklerle  işletmelerin elektrik giderlerini sıfırlamasına yada üretilen enerjinin devlete satılmasında da geçerlidir. .  Özelikle tarımsal işletme ile hayvan yetiştiricilerine ve yerel yönetimlerden nüfusu 10.000 altında olan ilçelere % 100 tarımsal ve hayvancılık için % 70 civarında hibe veriyor.

Ticari amaç için elektrik enerjisi üretimi yapanlara yatırım teşvik belgesi almaları durumunda kdv, gümrük vergisi ve 5 yılla kadar gelir vergisi almıyor. Ayrıca enerji üretiminde alım fiyatını en yüksek olarak güneş enerjisinden elektrik üretimine vererek özelikle destek olmaya çalışıyor. Alım fiyatının yüksek olması da sistemin kendini kısa zamanda amorti etmesine neden oluyor.

Destek ve teşviklerden yararlanmak için  tarım ve kırsal kalkındırma ile işletmelere rekabet avantajı sunuyor. Ancak ne yazık kı işletmelerin çoğu bu destek ve teşviklerden yararlanamıyor.  yararlanmıyor. Şu anda beklenen destek ve teşvik paketi yaklaşık 3 ay sonra açılacak yararlanmak isteyenlerin bir an önce dosyalarını hazırlayarak beklemeleri gerekiyor.

Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyenler ellerini acele tutmaları gerekiyor. Çünkü dosyaların hazırlanması uzun zaman alıyor. Kurulacak sistem on grid yani şebekeye bağlı olmak zorunda % 70 hibe verilerse % 30 yatırımcı kendi cebinden karşılaması durumunda bu yaklaşık 18 aylık enerji faturasına denk geliyor.

Fatura ödemek yerine % 30 ödeyerek ömür boyu bedava enerjisinden  faydalanmaları mümkün sayılır. Ömür boyu diyorum çünkü paneller 25 yıldan sonra da % 10 verim kayıp ile elektrik üretimine devam ediyor.  Kurulacak sistem işletmenin enerji ihtiyacını karşılayacak kadar olanına destek var.

 

ENERJİ DANIŞMANLIK

KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

Yüzevler Mahallesi, Sadık Esen Sok.   Kutluk Apt.

No=12 Amasya.     Adresinde  İkamet eden Mucit Enerji
Firması adına  T.C 18415360480 seri  Numaralı Mehmet KUTLUK Firmamıza  ,
Bize Yurt dışı ve içinden Ges ,Res, Hes, Jeotermal için Danışmanlık Ücreti haricin de,Sadece Çağrı Mektubu Temin ettiği takdirde Mw başına  5000 Euro ,Hazır veya Faal Enerji Projesi
Temin etme ve Ges ,Res, Hes, Jeotermal Projelerimizin bulunması Finans ve Kurulum sağlaması halinde tarafımızdan Faturasız olarak,
MW başına % 3 Komisyon  ödenecektir.
Ayrıca 1 yıl boyunca Taleblerimizle ilgilenmek üzere her Talep için ayrı ayrı MW Başına  3000 tl Danışmanlık ücreti ödemeyi kabul ve Taahhüt ederiz.

Toplam da MW Başına,Danışmanlık ücreti 3000 Tl + 5000 Euro komisyon ödemesi yapılacaktır

11.10.2016

ENERJİ DANIŞMAN-ARACI                                                  YATIRIMCI
Mehmet KUTLUK
T.C 18415360480                                       T.C Ve İsim ,İmza
Adres : Yüzevler Mah.
Sadık Esen sok.                                         Adres :
No .12 Amasya

 

FİNANSÖR

Lisanslı ve Lisanssız GES projelerinize anahtar teslim kurulum ve %95  Finans desteği sağlayan bir firmayız.

Satilik 300 Mw Kadar Satılık

Ges,Res Hes Santraller,Projeler.

% 5-10–15-20 Öz sermaye ile ,

Yıllık % 3 Vade Farkı İle

Finans Temin Edilir.

% 95 Kurulum Ve Finans  Temin edilir.
MEHMET KUTLUK

0+554 412 53 57

mucit.enerji@outlook.com,

kutluklar-enerji@hotmail.com

One thought on “ENERJİ VE FİNANS HİBE DANIŞMANI-MUCİT ENERJİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.