Proton Değişim Membran Yakıt Hücreleri-Yakıt Pili

image004                      image007

Proton Değişim Membran Yakıt Hücreleri

PEM yakıt hücrelerinin temel bileşeni anot ve katot olmak üzere iki tane elektrot içerir. Bunlar birbirlerinden polimer membran elektrot ile ayrılmışlardır. Her iki elektrot bir kenarından ince platinyum katalizör tabakası ile örtülmüştür. Elektrotlar, katalizör ve membran ile birlikte membran elektrotu oluştururlar. Yakıt olarak kullanılan hidrojen yakıt hücresinin anot kenarından beslenir. Anotta platinyum katalizör varlığında serbest elektronlar ve protonlara ayrışır. Serbest elektronlar dış çevrimde kullanılırlar ve elektrik akımı formunda davranırlar. Protonlar polimer membran elektroliti geçerek katota doğru hareket ederler, katotta havadan gelen oksijen dış çevrimden gelen elektronlar ve protonlar saf su ve ısı oluşturmak üzere birleşirler (Şekil 1). Bireysel yakıt hücreleri yaklaşık 0,6 volt güç üretirler, istenilen elektriksel güç miktarını karşılamak için yakıt hücreleri birleştirilirler.

Şekil 1. Proton değişim membran yakıt hücresi şematik diagramı

PEM yakıt hücreleri hareketli parça içermemektedir ve bu sebeple aşınmazlar, oldukça sessiz çalışmakta ve herhangi atık ortaya çıkarmamaktadır. Verimlilikleri oldukça yüksektir (yaklaşık 50%) ve hassas çalışma koşullarında (90°C’ye ve 600 kPa’a kadar) çalışırlar. PEM yakıt hücreleri düşük güç seviyelerinde maksimum verimliliğe ulaşabilmektedirler ve verimlilik gücün arttırılmasıyla lineer olarak azalmaktadır.
Proton değişim membran yakıt hücreleri, özellikle yüksek performanslı polimerlerin bulunmasından sonra; uzay çalışmalarında ve özel askeri sistemlerde uygulanmak amacıyla geliştirilmiştir. Proton değişim membran yakıt hücreleri düşük çalışma sıcaklığında yüksek verim elde edilmesi, sessiz çalışması ve saf suyun dışında herhangi bir atık ortaya çıkarmamasından dolayı en çok ilgi çeken yakıt hücresi türüdür.
Proton değişim membran yakıt hücrelerinin en önemli elemanı proton iletim özelliğine sahip polimerik membrandır. Yakıt hücreleriyle ilgili yapılan çalışmaların başında polimerik membranların geliştirlmesi ile ilgili olan çalışmalar yer almaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çeşitliliğinin az ve fiyatlarının yüksek olmasından dolayı alternatif membranların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar oldukça hızlanmıştır. Proton değişim membran yakıt hüzrelerinde kullanılan membranların;

c Proton geçirgen özellikte olması,c Su, yakıt (hidrojen veya methanol), oksijen ve havadaki diğer gazları geçirmemesi,
c
Mekanik dayanımının yüksek olması,
c
Uzun süreli kullanımda ısıl ve kimyasal direnci yüksek,
c
Teknolojik olarak yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için emniyetli ve ucuz olması gerekmektedir.

 Proton değişim yakıt hücrelerinde kullanılan membranların yüksek verimle çalışabilmeleri için su ile tamamen doyurulmuş olmaları gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda membranın tam doygun olduğu zaman yüksek iyonik iletkenliğe ulaşıldığı görülmektedir.  

YEŞİL NANO ENERJİ–YAKIT PİLİ
1.  Adımız MUCİT ENERJİ
www.mucitenerji.com,www.satilikenerjiler.com.
Yenilenebilir, ve alternatif enerjiler üzerine, yaklaşık 5  yıldır, araştırma yapmaktayız.
Yaptığımız bu çalışmalarda  inanılmaz, ama gerçek bir başarılı sonuç yakaladık.
2.  Yaptığımız bu çalışmalarda dünyadaki, enerji sorununa köklü, ve çevreye saygılı, çözümler üretmektir.Bundada yüzde yüz, başarı sağladık. Bu bilimsel buluşumuz, bin yılla damgasını vuracak, bir buluş olup, tamamen yeni, ve yenilikçi bir projedir.
Elektirik üretiminde çok verimli olup,kulanım alanı oldukça geniş kapsamlıdır, aynı zamanda, sıfır karbon salımıyla çevreci bir projedir.

            Bu projeyle, enerji,deki yüksek maliyetleri aşağı çekecektir.
Bu projede, karbon salimi tamamen sıfır olmakla birlikte, çevresel kirlilik  etkileri tamamen sıfırdır.
3.  Bu projemizle, enerjide tamamen yerinde, ve bireysel çözümlere, dayalı yeni bir yaşam, yeni bir teknolojik gelişim getirecektir.
Bu projeyle, teknolojik gelişim le beraber, insan yaşamında, sosyal ve, kültürel ve, ekonomik katkıları büyük olacaktır.

        4.  Bu projemizle enerjide, insan yaşamında, doğal ve kültürel ve, ekonomik ve sosyal katkıları büyük olacaktır. Artık insan yaşamında nükleer enerji  santraller, termik enerji santraller, hidroelektrik enerji  santraller, güneş enerji santralleri, rüzgâr enerji  santralleri, biokütle veya termal enerji santraller olmayacaktır. Bu projemde kesinlikle fosil yakıtlar kullanılmamaktadır.
Yani arabanıza artık benzin gaz mazot almayacaksınız,arabaniz kendi enerjisini kendisi üretecektir.Bu yakitlara bağlı karbon cıva salımıda, olmadığı gibi, çevresel kirlenmede, kesinlikle  olmayacaktır.
5.  Bu projemizle enerjide artık kapınıza yüklü elektrik ve doğalgaz faturaları gelmeyecektir. Bu projemle hayatınız boyunca beki iki defa bu cihaza para vereceksiniz, bu parada günümüz faturalarıyla kıyaslanınca, ödenecek fatura, ve tutar, mikro fatura olacaktır.
6.  Bu projemizle enerjide, artık evinize televizyon gibi bir cihaz alacaksınız. Bu cihazı 20 yıl boyunca kullanacaksınız. Bu cihazin maliyeti, çok ekonomik, ve, kullanışlı olacaktır. Bu cihaz evinizin elektrik ve ısınma sorununu kökünde çözecektir.
7.  Bu projemizle yapacağımız, bu cihaz,veya alet, en ağır sanayide, ve fabrikalarda, her türlü sanayi  tesinde, bile uygulanabilir, olacaktir. Bu cihaz,a) Ağır sanayi tipi b)
Sanayi tipi ve, c)Ev tipi olacaktır. Bu cihazın üreteceği  enerji, sanayide ve, parekende sektöründe, ürün maliyetleri ciddi bir şekilde aşağı çekecektir.
8.  Bu projemizle hayata geçerse ,artık şehirlerarası enerji nakil hatları, şehir içi kötü görüntülere sebep olan,  kablolar, teller, artık olmayacaktır, bu kötü görüntülerden kurtulmuş olacağız. Bu  proje faaliyete geçerse bunlara gerek kalmayacaktır. Kapınıza her ay yüklü miktarda elektirik, doğal gaz, faturalar  gelmeyecektir.
9.  Bu projeyle çevreye, ve atmosfere,eko sisteme ciddi zarar veren karbon salınımı sıfır olacaktır.Bu projenin asıl büyük hedefi, küresel ısınmaya neden olan, karbon gazının, bu projede sıfır olmasıdır.
10. Bu projemizle, küresel ısınmaya, tamamen yerinde ve, küresel boyuttan tamamen dur diyeceğiz. Bu projeyle enerjide,  yaşanabilir bir dünya, ve enerjide sürdürülebilir bir çevre, ve yaşanabilir bir ekosistem,  sürdürülebilir bir ekonomi,  yaratabiliriz.
Gelin bu projeye  hep beraber bir el verelim, ekonomik olarak katkı ve, güç vererek, bu projeyi hayata geçirelimki, Dünyada tüm canlılar için, yaşanılabilir bir yer haline getirebilelim.
11. Bu projemizle enerjide artık bazı fosil yakıtlar miladını doldurmuş olacaktır.Yani fosil yakıt tüketimini, bu projeyle yüzde doksan azaltmayi plânlamamaktayız.Burda asıl hedef, doğal kaynaklarin hızlı birşekilde, tüketilmesinin önüne, bu projeyle geçmeyi hedeflemekteyiz.

                    12. Bu enerji projemizle, dünyadaki yedi milyar insana ulaşmayı planlamaktayız.İlk on yıllık planlamayla,beş milyar insana, bir milyar adet, bu projeyle üretilen cihazları  satmayı pilanlamaktayiz.Bu satıştan HEDEFLENEN CİRO, 5  TRİLYON DOLAR OLACAKTIR.
13. Bu projemize  sahip çıkacak ülkelere, kişilere ve şirketlere, ciddi bir şekilde ihtiyacımız vardır.Bu projenin, finans sorununu aşmak için çok ortaklı, bir yapıya ihtiyacımız vardır.Finans sorununu bu şekilde aşmayı planlamaktayiz.
14.  Bu projemizle 10 yıllık, cidi bir planlamayla, 5 trilyon dolar, ciro yapmayı planlıyoruz.Bu projeden kazanılan parayla, ortakların kar payı, ve yeni yatırım strateji, ve yoksullara, yardım fon stratejisi, ve yatırım fonları stratejisi, ve doğal yaşamı destekleme yatırım fon stratejisi ulaştırılacaktır.
15.  Bu projemize, parasal destek yapan bireyler, projemize, parasal destek yapan şirketler, yapacağınız parasal destek miktarının, yüzde oranıyla, karşılığında, kurulacak şirketten, ortaklık hisesi verecekleri parasal destekleri orantılı şirketten ortaklık verilecektir.
16. Bu projemize yapacağınız, parasal  destekler, aynı zamanda ortaklık giriş bedeli sayılacaktır.Bu toplanan  paraların, bir yönetim kurulu uluşturup, bu yönetim kurulu tarafında belirlenen, ihtiyaç  doğrultuda kullanılması sağlanacaktır. Böylelikle ulusan bütçenin disiplinli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
17. Bu projemize, her kesimden ortaklıklara açığız, gerek, kendi ülkem Turkiye Cumhuriyeti gerek, yabanci ülkeler, gerek şirketler, gerek yabancı şirketler, bazında ciddi ve samimi, ve bize inanan,ve güvenen, ortaklara ihtiyacımız vardır.(Ortaklıklara açığız.)

1–5 yıldır yenilenebilir ve alternatif enerji konusunda araştırma yapıyoruz.
2) Biz  yaptığımız, Bu çalışmalar, yeni bir başlangıç ve çevre ve dünyada hayata hayat katacak Enerjinin .
Bu buluş yeni bir buluştur.
3) Bu program, yeni bir hayata dayalı bir yerde tamamen enerji bir çözüm getirecektir.
4) Bu program, insanların hayatına hayat hayat katacak. İnsanların hayatında nükleer santraller, termik santral tesisleri, biyokütle enerji santralleri, jeotermal santraller olmaz.
5) Bu yeni program ile, artık yüksek elektrik faturaları ve doğal gaz faturaları ile karşı karşıya kalmayacak.
Artık, evinizde elektrik ve doğalgaz sayaçları olmaz.
6) Bu yeni program ile, artık evde TV gibi bir cihaz satın alacak.
Sen 20 yıl bu cihazı kullanacak.
Çok Ekonomik bir cihaz evinizin elektrik ve ısıtma sorunu çözecektir
7) Bu program ile yapacak cihaz üç tip olacak

  1. A) Ağır Sanayi tipi,
    B) Sanayi tipi,
    C)         Ev tipi.Ağır  .Bu  cihaz için kullanılabiliyor;

Bu cihaz enerji sektöründe maliyetleri aşağı çeker.
8) Bu yeni program ile,
Artık şehirlerarası iletim hatlarının olmayacaktır.
Ayrıca Kentsel bağlantılar olmayacak. Bu proje faaliyete olursa bu gerekli olmayacaktır. Artık sizin için faturaları olmayacak.
9) Dünya CO2 ciddi zarar bu Projesi ile önlenecektir. CO2 emisyonları Bu proje ile 0.
10), küresel ısınmaya “DUR” diyecek olacaktır. Biz sandık yaşanabilir Dünya olacaktır.
yaşanabilir çevre ve oturma eko sistem olacak.
11) Artık, bu proje ile, bazı fosil yakıtlar enerji üretmek için kullanmaz.
12) Ben bu proje ile Dünyada 8 milyar insana ulaşmayı planlıyoruz.
13) Biz www.mucitenerji.com olarak ,ciddi Yatırımcılar Projesi bir ülkeler, insanlar, şirketler gerekir.
14) Bu proje ile, 10 yıldır bir plan yaparak, Biz  8 trilyon Doları’dır ciro yapmayı planlıyoruz.
15) İnsanlar, Projemizi  gerçekleştirmek için bizim bütçe bize yardımcı şirketlerin paya sahip olacak.
16) Bu projenin yaptığı katkı ve bağış Dünya çevre bir bir yatırımdır.
17) Ciddi  bu Projesi’nin gerçekleştirilmesi için bize yardımcı olacak kişiler, şirketler ve ülkeler gerekir.